Serveis d'assessoría

AUTÒNOMS

Tots els nostres serveis de gestoria per a autònoms inclouen un assessorament de qualitat, transparent i personalitzat, perquè, com a autònom, el tinguis sempre sota control i et resulti més fàcil gestionar el teu negoci.

Serveis d'Assessoría d'Autònoms

  • Elaboració de llibres registres d'ingressos, despeses i inversions.
  • Presentació d'impostos i declaracions trimestrals: IRPF, IVA, IRPF LLOGUER.
  • Presentació de declaracions informatives anuals: models 347.
  • Pre-càlcul de la Renda: assessorament i previsió per garantir una planificació beneficiosa.

Disposem d'un assessorament personalitzat on en la primera visita analitzarem la teva situació i y'orientarem sobre l'opció més beneficiosa. T'assessorem sobre el règim fiscal més adequat per al teu negoci, si et convé constituir una societat, adherir-te al règim de mòduls d'autònoms o al d'estimació directa.

  • Ens encarreguem de gestionar tots els tràmits necessaris per donar-te d'alta com a autònom, gestionant en primer lloc la teva Signatura Digital, Alta Censal IAE, alta d'autònoms a la Seguretat Social, IVA, IRPF, Operacions intracomunitàries.
  • I t'assessorem sobre tot el que cal saber a nivell fiscal a l'iniciar una nova activitat com a treballador autònom.